Wilco Tanis

Beste route voor de patiënt

Wilco Tanis

“Een of twee keer per maand vis ik een patiënt met een dreigend hartinfarct uit de verwijsbrieven van huisartsen. Dan zorgen we ervoor dat deze meneer of mevrouw terechtkan op de spoedeisende hulp of op korte termijn op de polikliniek Cardiologie. “

Wilco Tanis, cardioloog

Wie door de huisarts wordt verwezen naar het ziekenhuis, wil daar graag de juiste medisch specialist ontmoeten. Het is ook wenselijk dat deze al beschikt over zoveel mogelijk informatie. Mocht enige spoed zijn gemoeid met de zorgvraag, dan is het verder fijn als de patiënt snel kan worden ontvangen. Het HagaZiekenhuis biedt dit alles met een nieuwe manier van beoordelen.

“Een of twee keer per maand vis ik een patiënt met een dreigend hartinfarct uit de verwijsbrieven van huisartsen. Dan zorgen we ervoor dat deze meneer of mevrouw terechtkan op de spoedeisende hulp of op korte termijn op de polikliniek Cardiologie. Dit is een mooie verbetering: vroeger zou deze patiënt geen voorrang hebben gekregen.”

Dat vertelt cardioloog Wilco Tanis. Op zijn afdeling is vijf jaar geleden een andere manier ingevoerd om patiënten te beoordelen. Vanwege de positieve resultaten zijn in de loop der tijd meer medisch specialismen in het HagaZiekenhuis volgens deze wijze gaan triëren, zoals dit heet. Sinds december 2019 hanteren zelfs alle vakgroepen deze methode.

Meest deskundige dokter

Tanis legt uit: “Als vroeger een huisarts een verwijsbrief had gestuurd, ging een doktersassistente in het ziekenhuis een afspraak voor de patiënt maken met een medisch specialist. Ze keek daarbij naar welke arts het eerst een lege plek had in de agenda. Het kon vervolgens gebeuren dat de patiënt niet terechtkwam bij de meest deskundige dokter voor de betreffende klachten. Binnen elk medisch specialisme hebben artsen één of meer aandachtsgebieden. Het is belangrijk dat de patiënt meteen wordt gezien door de dokter die het meest afweet van zijn ziektebeeld.”

Bovendien was voorheen soms nog geen onderzoek verricht wanneer arts en patiënt elkaar voor het eerst troffen. Tanis: “Dat onderzoek werd dan alsnog aangevraagd, waarna een twééde afspraak voor arts en patiënt moest worden gemaakt. Daar kwam bij dat de medisch specialist soms dacht: deze patiënt had ik graag eerder willen zien, want hier is snel actie nodig.”

Efficiënter

Met de nieuwe manier van triëren verloopt alles efficiënter. Tanis: “ Elke werkdag leest een medisch specialist alle verwijzingen die zijn binnengekomen op zijn of haar afdeling. Op basis hiervan beslist de medisch specialist wie de meest geschikte dokter is voor de patiënt en ook of de patiënt eventueel sneller naar het ziekenhuis moet komen dan de gebruikelijke wachttijd. De medisch specialist beoordeelt verder of de patiënt al dan niet een medisch onderzoek moet ondergaan voorafgaand aan het bezoek aan de arts. Daarna is het de taak van de doktersassistente de afspraken en onderzoeken in te plannen én ervoor te zorgen dat daarbij de goede volgorde wordt aangehouden; dat dus bijvoorbeeld iemand eerst een onderzoek ondergaat en daarna de medisch  specialist ziet.”

Niet naar het ziekenhuis

Het heeft nóg meer voordelen dat tegenwoordig een medisch specialist de verwijsbrieven leest, vertelt Tanis. “Soms zien we dat iemand helemaal niet naar het ziekenhuis hoeft te komen voor een gesprek met een medisch specialist. Een voorbeeld? Een verhoogde kalkscore van de kransvaten van het hart duidt op een verhoogd risico op hart- of herseninfarct in de toekomst. Een huisarts kan een CT-scan in het ziekenhuis aanvragen om de kalkscore van een patiënt vast te stellen. Soms twijfelt een huisarts bij het zien van de uitslag: is dit nu wel of niet reden om de behandeling aan te passen? Voor de zekerheid verwijst de huisarts de patiënt dan naar een cardioloog. In de nieuwe situatie lees ik de verwijsbrief en bekijk ik de bijgevoegde CT-scan. Soms weet ik dan voldoende. Dan bel ik de huisarts, vertel hem welke aanpassing in de medicatie nodig is en kan de patiënt bij de huisarts blijven.”

Kortere wachtlijst

Samenvattend zegt Tanis: “Dankzij de nieuwe manier van triëren blijft mensen met een niet-complexe zorgvraag een bezoek aan het ziekenhuis bespaard, maar krijgen ze nog altijd de beste zorg. En omdat zij bij de huisarts blijven, wordt de wachtlijst voor het ziekenhuis korter en zien we hier eerder de mensen die wél een complexe zorgvraag hebben.”

Deel dit verhaal
Deel op LinkedIn