Betere begeleiding van kwetsbare ouderen na opname in ziekenhuis

Nog vóór hun ontslag maken kwetsbare ouderen in het HagaZiekenhuis al kennis met een wijkverpleegkundige die de zorg in de thuissituatie overneemt. Zorgorganisaties Florence, HWW zorg (als leden van Zorgscala) en het HagaZiekenhuis hebben hiervoor de Transmurale Zorgbrug in het leven geroepen. Stichting Transmurale Zorg begeleidt het proces. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met de huisartsorganisaties SHG en Hadoks Chronische Zorg (voorheen ELZHA).

Op verschillende plaatsen in Nederland bestaan al transmurale zorgbruggen. In regio Haaglanden was deze er tot op heden nog niet. Het doel van de Transmurale Zorgbrug is kwetsbare ouderen na ontslag uit het ziekenhuis een betere opvang te geven en te voorkomen dat ze weer opgenomen moeten worden en achteruitgaan in functioneren. De Transmurale Zorgbrug leidt bewezen tot minder heropnames, minder nieuwe zorgvragen en minder sterfte.de transmurale zorgbrug die nu ook in ons ziekenhuis

Zorgbehoefte goed in kaart

In het ziekenhuis wordt een screening gedaan zodat de zorgbehoefte van de kwetsbare oudere in de thuissituatie bekend is. Zodra een patiënt meedoet aan de transmurale zorgbrug dan komt de wijkverpleegkundige op bezoek in het ziekenhuis. Dat is prettig voor de patiënt, omdat deze de wijkverpleegkundige al leert kennen en de juiste begeleiding krijgt. Voor de verpleegkundigen is het ook een voordeel omdat er een directe, mondelinge overdracht van ziekenhuisverpleegkundige naar de wijkverpleegkundige plaatsvindt en erover en weer vragen gesteld kunnen worden.

De wijkverpleegkundige functioneert als persoonlijke coach. Ze komt direct na het ontslag van de patiënt thuis op bezoek en herhaalt dat in de weken en maanden daarna nog een aantal keer. Zij kijkt naar hoe het gaat in de thuissituatie. Zijn er sociale of geriatrische problemen en worden de medicijnen wel goed ingenomen? Hoe gaat het met de dagelijkse handelingen? De wijkverpleegkundige houdt hiermee een vinger aan de pols. Uiteraard overlegt de wijkverpleegkundige met het ziekenhuis, de huisarts, de apotheker en andere zorg- en welzijnspartners, zodra de situatie daarom vraagt.

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp