De juiste zorg op de juiste plek

Via Haga Zorg Dichtbij werkt het HagaZiekenhuis aan de juiste zorg op de juiste plek voor iedere patiënt. Dat kan thuis zijn, bij de huisarts, in het ziekenhuis of in het verpleeghuis. Om dit doel te halen, werkt het ziekenhuis nauw samen met huisartsen en zorgprofessionals uit de verpleeg- en thuiszorg.

Juiste zorg op de juiste plek

In 2018 sloten de Rijksoverheid en organisaties in de zorg het Hoofdlijnenakkoord De juiste Zorg op de Juiste Plek. Hierin staat dat ziekenhuizen tot 2022 heel weinig mogen groeien. De vraag naar zorg in Den Haag en omgeving stijgt de eerste jaren echter harder dan deze groeiruimte. Dit betekent dat we voor de uitdaging staan onze zorg anders en innovatief in te richten.

Dit begint bij onszelf. Daarom zijn onze medisch specialisten en verpleegkundigen in de lead in ons programma. Wij helpen hen met ideeën om de behandeling anders vorm te geven. Hiermee zijn we in 2019 begonnen. Di heeft al tot veel nieuwe initiatieven geleid.
U vindt deze voorbeelden uit de praktijk terug op onze website.

Ons belangrijkste doel is zorg van hoge kwaliteit betaalbaar, bereikbaar en dichtbij te kunnen blijven leveren. Door goede samenwerking, vernieuwende oplossingen en het gebruik van digitale mogelijkheden kunnen we veel bereiken.

Om die veranderingen goed door te kunnen voeren, hebben we een veranderplan geschreven. We noemen dit Haga Zorg Dichtbij. Op deze website vindt u hier uitgebreide informatie over en voorbeelden van.

Thema’s

Het programma Haga Zorg dichtbij vertaalt zich in projecten binnen het ziekenhuis en in samenwerking met de zorgaanbieders in de regio (zoals huisartsen, verpleeghuizen, thuiszorginstanties en collega-ziekenhuizen). Alle projecten zijn samen te vatten in 5 hoofdthema’s:

 1. Optimalisatie zorgproces:
  Verbetering van interne processen. Hierdoor kunnen onze patiënten een efficiënter zorgproces doorlopen met behoud en verbetering van de zorgkwaliteit.
 2. Samen beslissen:
  De patiënt praat en beslist mee in de keuze voor een behandeling.
 3. Samenwerking huisartsen:
  We verbeteren de samenwerking tussen huisartsen en het ziekenhuis. We doen dit door onze medisch specialistische expertise meer beschikbaar te stellen voor de huisarts. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van een digitaal overleg en directe toegang tot diagnostiek.
 4. Samenwerking met verpleeg- en verzorgingshuizen:
  We werken samen met de verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio om de in- en uitstroom van onze patiënten verder te verbeteren. Op die manier ontvangen alle patiënten de beste zorg op de juiste plek.
 5. Zorg bij de patiënt thuis:
  Voor chronische patiënten maken we gebruik van de nieuwste technologische ontwikkelingen. Patiënten kunnen we in hun eigen huis in de gaten houden (monitoren) en medicijnen geven. Hiervoor hoeven patiënten veel minder vaak naar het ziekenhuis te komen.