Transmurale zorg

Om het zorgproces optimaal in te kunnen richten in het kernziekenhuis is het van belang dat we controle hebben over onze in- en uitstroom van patiënten. Om de in- en uitstroom te stroomlijnen is samenwerking met de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) in de keten erg belangrijk.

De Stichting Transmurale Zorg speelt hier een belangrijke rol in deze samenwerking. Onder dit hoofdthema vallen projecten die bijdragen aan de versterking van deze samenwerking. Doel is onze interne processen beter te kunnen stroomlijnen.

Doelstelling

Versterken van samenwerking met de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) om de in- en uitstroom van patiënten in het HagaZiekenhuis te optimaliseren.

Resultaat

Verbeterde in- en uitstroom van patiënten in het HagaZiekenhuis.

Doelgroep

Binnen dit hoofdthema zal de focus voornamelijk liggen bij de kwetsbare ouderen en de patiënten met een acute zorgvraag.

Subthema’s

Op de in- en uitstroom van patiënten te optimaliseren wordt dit hoofdthema opgedeeld in drie subthema’s. Deze thema’s hebben allen een relatie met de samenwerking in de VVT-sector.

  • Kwetsbare ouderen: ruim 30% van alle patiënten in het HagaZiekenhuis zijn ouder van 65 jaar. Hiervan betreft een aanzienlijk deel de kwetsbare ouderen patiëntengroep. Een belangrijk startpunt  van dit subthema is het inzichtelijk krijgen van de omvang van deze patiëntengroep en de impact hiervan voor de patiënt en het zorgproces. Om de zorg voor de kwetsbare ouderen te optimaliseren worden de volgende projecten (mogelijk) ingezet:
    • Ruisloze ouderenzorg: dit project gaat in op het voorkomen van het onnodig insturen van thuiswonende kwetsbare ouderen naar het ziekenhuis in acute situaties voor diagnostiek en behandeling. Dit project is het resultaat een projectteam van de Health Innovation School. Najla van Veen is onderdeel van dit team en zal dit project voor de RHG gaan leiden.
    • Transmurale Zorgbrug Ouderengeneeskunde: dit project gaat in op de groep kwetsbare ouderen na ziekenhuisopname goed begeleid naar huis te laten gaan. Dit project gaat in op  het tijdig signaleren van kwetsbare ouderen bij ziekenhuisopname, het starten van een assessment tijdens opname en het koppelen van de wijkverpleegkundige aan patiënt (zowel tijdens opname als na ontslag, waardoor een warme overdracht en structurele opvolging in de thuissituatie kan plaatsvinden.) Dit project is per 1 februari 2019 van start gegaan, wordt geleid door Joke van Veen en betreft een samenwerking tussen HagaZiekenhuis, HWW Zorg en Florence.
  • Acute zorg: vanuit de inventarisatie bij de vakgroepen is de overcrowding op de spoedeisende hulp een veelvuldig onderwerp van gesprek geweest. Momenteel worden de huidige projecten en potentiele aanvullende verbeteringen in kaart gebracht voor de invulling van dit thema. Een van de concreet benoemde onderwerpen is optimalisatie van de samenwerking met de GGZ.
  • In- en uitstroom: aanvullend op de in- en uitstroom van kwetsbare ouderen, is dit subthema voor alle patiëntencategorieën een belangrijk onderwerp. Momenteel worden de huidige projecten en potentiele aanvullende verbeteringen in kaart gebracht voor de invulling van dit thema.