Zorg bij de patiënt thuis

Door medische en technologische ontwikkelingen bestaan er steeds meer mogelijkheden om zorg op de juiste plek bij de patiënt thuis te leveren: door de patiënt op afstand te monitoren door de medisch specialist of een verpleegkundig specialist, of thuismedicatie of thuisbehandeling te faciliteren vanuit het ziekenhuis in samenwerking met thuiszorgorganisaties.

Doelstelling

Verplaatsing van laagcomplexe zorg in het ziekenhuis naar de thuissituatie met behulp van medische en technologische ontwikkelingen. In 2019 is de doelstelling: implementeren van minimaal 1 initiatief binnen vakgroepen (5 initiatieven totaal).

Resultaat

Reductie van laagcomplexe zorg in het ziekenhuis zoals poliklinische consulten en dagbehandeling.

Doelgroep

Laagcomplexe chronische en electieve zorg binnen elke vakgroep waarvoor de inzet van “zorg bij de patiënt thuis” een mogelijkheid is. In samenwerking met de vakgroepen worden de specifieke mogelijkheden onderzocht.

Subthema’s

Om zorg bij de patiënt thuis te organiseren wordt aandacht besteed aan drie subthema’s. In het eerste half jaar van 2019 ligt de focus op de monitoring op afstand, in het tweede deel van 2019 zal de focus worden uitgebreid naar de thuismedicatie en thuisbehandeling.

 • Monitoring op afstand houdt in dat de patiënt niet telkens naar het ziekenhuis hoeft te komen om gecontroleerd te worden en we op afstand de ontwikkelingen van de patiënt kunnen monitoren. Dit resulteert er ook in dat we vroegtijdig eventuele afwijkingen kunnen signaleren en hierop snel kunnen anticiperen door aanpassing van de behandeling. Voor de invulling van monitoring op afstand worden de volgende oplossingen geïntroduceerd:
  • IBD coach: MijnIBDcoach is een nieuwe manier van zorg voor IBD patiënten, waarbij de patiënt wordt begeleid en geholpen in de behandeling. Door voortdurende monitoring met de EHealth app MijnIBDcoach wordt de ziekte onder controle gehouden en beperkt complicaties tot een minimum. De eigen regie van de patiënt, inzicht en kennis zorgen daarnaast voor een positievere ziektebeleving. Dit leidt tot betere kwaliteit van zorg en een efficiënter zorgproces (door minder polibezoeken en opnames). We onderzoeken of een partnership met Zilveren Kruis meerwaarde biedt voor het HagaZiekenhuis.
  • Telemonitoring hartfalen: met telemonitoring bestaat de mogelijkheid om patiënten met hartfalen op afstand te monitoren. Bij telemonitoring krijgen patiënten meetapparatuur in huis, waarmee de cardioloog hun gezondheid op afstand in de gaten kan houden. Patiënten hoeven zo minder vaak naar het ziekenhuis en worden toch actief gemonitord op de ontwikkeling. Telemonitoring is voor mensen met hartfalen of met een pacemaker of ICD. We onderzoeken of een partnership met CZ meerwaarde biedt voor het HagaZiekenhuis.
  • COPD thuis: met telemonitoring bestaat de mogelijkheid om patiënten met COPD op afstand te monitoren. Bij telemonitoring krijgen patiënten meetapparatuur in huis, waarmee de longarts hun gezondheid op afstand in de gaten kan houden. Patiënten hoeven zo minder vaak naar het ziekenhuis en worden toch actief gemonitord op de ontwikkeling.
 • Thuisbehandeling biedt de mogelijkheid om patiënten met een langdurige behandeling, waarvoor de ziekenhuisfaciliteiten niet noodzakelijk zijn, thuis te kunnen behandelen. Een voorbeeld hiervan is thuisdialyse of chemotherapie in de thuissituatie.
  • Telehartrevalidatie: met het telehartrevalidatie-programma kan een patiënt op ieder gewenst moment zelfstandig werken aan het herstel na een hartinfarct. Het programma is door de cardioloog, bewegingsagoog en psychomotorisch therapeut samengesteld. Patiënten die de inspanningstest goed doorstaan, krijgen een smartphone met de app van HC@Home en een hartslagmeter die de sportactiviteiten en de hartslag registreert. Vanuit het ziekenhuis kunnen wij via ons Zorgplatform de gegevens bekijken en beoordelen. Zo zien we snel of iemand zijn beweegadvies haalt, of dat hij te veel of te weinig sport. Een patiënt hoeft dus niet meer zo vaak naar het ziekenhuis te komen. Ook niet voor advies of coaching. Dat geven we via een beveiligde mail of telefonisch.
 • Thuismedicatie biedt de mogelijkheid om patiënten met dagopnames voor medicatie in de thuissituatie te behandelen. De uitwerking van dit onderwerp wordt in samenwerking met de apotheek uitgevoerd.

In het tweede deel van 2019 wordt een verdere invulling van projecten ten aanzien van de thuisbehandeling en thuismedicatie gegeven. Het project ten aanzien van telehartrevalidatie is reeds gestart.