HagaZiekenhuis en VGZ maken meerjarenafspraak

Het HagaZiekenhuis heeft met zorgverzekeraar VGZ een meerjarenafspraak gemaakt tot en met 2022. Het ziekenhuis heeft nu met al haar zorgverzekeraars een meerjarenafspraak.

Directievoorzitter Carla van de Wiel van het HagaZiekenhuis is blij met de gemaakte afspraak. “VGZ spreekt het vertrouwen uit in onze zorg voor de komende jaren. Nu we met alle zorgverzekeraars meerjarige afspraken hebben gemaakt, kunnen we geheel in lijn met het Hoofdlijnenakkoord goede, bereikbare en betaalbare zorg aan onze patiënten blijven bieden. We doen dat aan de hand van ons transitieprogramma Haga Zorg Dichtbij.”

In het transitieprogramma Haga Zorg Dichtbij werken ziekenhuis, huisartsen, verpleeg- en thuiszorg nauw samen. Doel is er voor te zorgen dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Dat kan in het ziekenhuis, bij de huisarts, thuis, of in het verpleeghuis.

Werken aan Zinnige Zorg

Directeur Hans van Noorden van VGZ is verheugd dat de gesprekken over de meerjarenafspraak positief zijn afgerond: “Het transitieprogramma van het HagaZiekenhuis sluit goed aan op onze visie. Goede zorg moet ook in de toekomst betaalbaar zijn. Wij geloven dat dat kan door sámen met het HagaZiekenhuis te werken aan Zinnige Zorg. Zij weten immers als geen ander wat beter is voor de patiënt en waar kosten bespaard kunnen worden. Wij geloven dat kwaliteit van zorg en kostenbeheersing elkaar kunnen versterken. Daardoor blijft de zorg ook op lange termijn toegankelijk.”

Belangrijke rol medische staf

De medische staf van het HagaZiekenhuis neemt het voortouw in het transitieprogramma Haga Zorg Dichtbij. Voorzitter Medisch Stafbestuur Rémon Baak benadrukt de rol van de medisch specialisten. “Ons programma sluit naadloos aan bij de Zinnige Zorg-agenda van VGZ.” Een voorbeeld is de laagdrempelige, snelle consultatie van de medisch specialist door de huisarts. “De huisarts kan ons direct benaderen voor advies. De praktijk wijst nu al uit dat in veel gevallen de patiënt niet naar het ziekenhuis hoeft.”

Eerder maakte het HagaZiekenhuis meerjarenafspraken met Menzis, CZ, DSW, Zilveren Kruis, ASR en VRZ Zorginkoop.

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp