Dankzij MijnIBDcoach helft minder ziekenhuisopnames

MijnIBDcoach is een beveiligde en persoonlijke webpagina voor mensen met IBD (Inflammatory Bowel Disease, chronische darmontsteking). Patiënten houden hierop een dagboek bij. Daarin kunnen ze onder andere aangeven of de medicatie werkt, of ze stress ervaren en of er vermoeidheidsklachten zijn. 

Bedenker van MijnIBDcoach is Marin de Jong, arts-onderzoeker maag, darm- en leveraandoeningen in het HagaZiekenhuis. Ze vertelt: “MijnIBDcoach maakt patronen zichtbaar, biedt strakke monitoring en we kunnen de patiënt goed volgen. De patiënt krijgt meer inzicht in de eigen gezondheidssituatie en kan de ziekte daardoor beter onder controle houden. Hij heeft het gevoel dat er meer aandacht is voor zijn ziekte. Verpleegkundigen kunnen op basis van de rapportage een consult inplannen bij de arts. Het werkt niet alleen preventief, maar helpt ook complicaties te voorkomen.”

Helft minder ziekenhuisopnames

De effecten van de tool zijn boven verwachting. “We hebben de resultaten van bijna 1.000 patiënten bekeken. Daaruit bleek dat door MijnIBDcoach we de ziekteactiviteit bij deze patiënten beter kunnen monitoren”, aldus De Jong. “Dit leidt tot een significante verlaging van het aantal ziekenhuisopnames met 50% en polikliniekbezoeken met 36%. Er is een verbetering van de therapietrouw. De tool verhoogt de patiënttevredenheid en verbetert communicatie tussen patiënt en zorgverlener. Hij zorgt er zelfs voor dat complicaties voorkomen kunnen worden. Het gebruik ervan levert een kostenbesparing op van 550 euro per patiënt per jaar. Dat komt neer op een jaarlijkse besparing van 44 miljoen euro.”

Wetenschaps- en Innovatieprijs FMS

Marin de Jong won met MijnIBDcoach in 2019 de Wetenschaps- en Innovatieprijs van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Deze jaarlijkse prijs is voor een medisch specialist of onderzoeksgroep die zich onderscheidt met innovatief onderzoek dat leidt tot verbetering van het zorgproces. 

De jury van de FMS nomineerde drie kandidaten uit 24 inzendingen. Daarbij letten ze specifiek op relevantie voor de klinische praktijk, multidisciplinaire samenwerking, het grensverleggende karakter van de studie en een goede opzet en uitvoering van het onderzoek. Ook beoordeelden ze in hoeverre de innovatie aantoonbaar heeft geleid tot verbetering van het zorgproces.

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp