JuMP-scan 2020: netwerkzorg en e-health speerpunten

Netwerkzorg en e-health zijn speerpunten voor de ziekenhuizen om juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Dat blijkt uit de eerste herhaalmeting van de JuMP-scan die de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) begin dit jaar hield. Ook is er steeds meer aandacht voor gepast gebruik van zorg en het bieden van zorg thuis. Het HagaZiekenhuis was een van de deelnemers aan de scan.

Speerpunten ziekenhuizen versneld door COVID-19

Door de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen twee jaar hard gewerkt om de De juiste zorg op de juiste plek te realiseren. In de periode dat het coronavirus snel om zich heen greep, is er veel versneld.

Volgens Ad Melkert, voorzitter van de NVZ, heeft de coronacrisis veel creativiteit en inventiviteit onder zorgmedewerkers opgeroepen. “Dat heeft ertoe geleid dat veel zorg op een andere wijze en in samenwerking met anderen is vormgegeven, bijvoorbeeld zorg op afstand door (beeld)bellen. Hiervan hebben we veel mooie voorbeelden gezien. Dit soort toepassingen moet beschikbaar blijven en door aangepaste regels mogelijk blijven. Tegelijk zien we dat organisaties elkaar gemakkelijker vinden en ondersteunen. Samenwerking boven concurrentie is nu het nieuwe normaal.” 

HagaZiekenhuis scoort hoog

Volgens de makers van de scan scoort het HagaZiekenhuis hoog op diverse bouwstenen vergeleken met het landelijk beeld. Bijvoorbeeld op de bouwsteen ‘Leiderschap’, een belangrijk fundament. De programma-organisatie staat ook stevig. In tegenstelling tot veel andere organisaties, scoort ook de bouwsteen ‘Professionals’ hoog.

Resultaten Jump-scan HagaZiekenhuis
Resultaten Jump-scan HagaZiekenhuis

Een bouwsteen waar het Haga kan verbeteren is ‘Populatie & patiënt’. Patiënten en inwoners zouden nog actiever betrokken kunnen worden bij onze initiatieven om de juizte zorg op de juiste plek te brengen.

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp