Ook interessant

Hieronder vindt u links naar websites die ook interessant zijn:

Gezond en Gelukkig Den Haag

Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) is een regionaal netwerk van gemeente Den Haag, zorg- en welzijnspartners in de Stichting Transmurale Zorg, LUMC-Campus Den Haag, burgerinitiatieven, kennisinstituten en zorgverzekeraars. GGDH streeft er naar dat iedere Haagse burger zich – binnen zijn eigen mogelijkheden – zo gezond en gelukkig mogelijk kan voelen. Het HagaZiekenhuis is vanuit de LUMC-Campus Den Haag en de Stichting Transmurale Zorg nauw betrokken bij dit initiatief.

De juiste zorg op de juiste plek

Website van het ministerie van VWS met alle achtergrondinformatie over De juiste zorg op de juiste plek, de naam van het transitieprogramma.

Zinnige Zorg

Website van zorgverzekeraar VGZ met innovaties voor betere zorg, nu en in de toekomst.

Praktijkvoorbeelden

Voorbeelden van transitie uit heel Nederland.


Ik weet nog een goede link

De lijst met informatie kan altijd beter. Heeft u een suggestie? Geef deze dan door via communicatie@hagaziekenhuis.nl.

Alvast bedankt.