Rémon Baak

Meer op gemak tijdens beeldbellen met arts

Remon Baak

Mijn indruk is ook dat mensen vanuit de thuissituatie inhoudelijk betere gesprekken voeren met de medisch specialist en bijvoorbeeld scherpere vragen stellen.

Rémon Baak, voorzitter Medisch Stafbestuur

Wie wil nu niet een bezoek aan het ziekenhuis vermijden als de ontmoeting met de medisch specialist niet echt nodig is? Het HagaZiekenhuis maakt dit voor steeds meer patiënten mogelijk. Zij blijven bijvoorbeeld onder controle bij de huisarts of hebben contact met hun specialist via beeldbellen. “Zorgverleners en patiënten beginnen het normaal te vinden dat je zorg niet automatisch in het ziekenhuis consumeert”, zegt Rémon Baak.

Naar het ziekenhuis reizen. Een parkeerplek zoeken. De spreekkamer van de dokter vinden. Parkeergeld betalen. Weer naar huis reizen. Het zijn zomaar wat handelingen die nodig kunnen zijn voor een bezoek aan het ziekenhuis. Soms is iemand er een paar uur aan kwijt, terwijl het contact met de arts misschien maar vijf tot tien minuten duurt. Dat moet vaak ook anders kunnen, besloot het HagaZiekenhuis twee jaar geleden. Rémon Baak vertelt hierover. Behalve cardioloog-intensivist is hij voorzitter van het Medisch Stafbestuur, dat de 280 medisch specialisten in het HagaZiekenhuis vertegenwoordigt.

Slecht ter been

Baak: “Laat het duidelijk zijn: iedereen die werkelijk moet worden gezien in het ziekenhuis, wordt ook gezien in het ziekenhuis. Maar als de patiënt thuis of bij zijn huisarts dezelfde kwaliteit van zorg kan krijgen als bij ons, waarom zouden we hem dan belasten met al die activiteiten die nodig zijn voor een ziekenhuisbezoek? Ik denk bijvoorbeeld aan ouderen die slecht ter been zijn en voor het vervoer naar het ziekenhuis afhankelijk zijn van hun kinderen. Het is voor hen fijn als ze thuis kunnen beeldbellen met de medisch specialist.”

Overleg huisarts

Het HagaZiekenhuis volgt grofweg twee sporen. Baak: “Onze contacten met huisartsen zijn intensiever dan voorheen. Is een verwijzing naar het ziekenhuis werkelijk nodig of kan de patiënt in zorg blijven bij de huisarts? In dat laatste geval is het mogelijk dat de medisch specialist de huisarts ondersteunt, bijvoorbeeld door het ziektebeeld te bespreken en op basis daarvan de meest geschikte medicatie te bepalen.”

Heeft het toch de voorkeur dat de medisch specialist en de patiënt met elkaar van gedachten wisselen? “Dan kan dikwijls een telefonisch consult volstaan”, zegt Baak. “Stel, een patiënt gebruikt sinds kort medicatie en heeft nu bloed laten prikken om te kijken wat dit doet met bepaalde waarden. Dan kunnen we met elkaar beeldbellen om de uitslag en eventuele klachten als gevolg van de medicatie te bespreken.”

Snel geholpen

Deze benadering levert vele voordelen op. Baak: “In de wachtkamer van de medisch specialist zitten minder mensen die ook thuis of bij hun huisarts prima zorg hadden kunnen krijgen. Dat betekent dat er meteen plek is voor patiënten die wél de deskundigheid van een medisch specialist nodig hebben. Mensen die met enige spoed moeten worden geholpen, kunnen onmiddellijk worden gezien in het ziekenhuis.”

Medisch specialisten halen hierdoor ook meer bevrediging uit hun werk. “Wij zien nu meer patiënten voor wie we inhoudelijke waarde kunnen toevoegen aan de zorg. Het gebeurt minder vaak dat we een patiënt zien waarvan we denken: die zou net zo goed af zijn geweest bij de huisarts. Ons werk wordt dus uitdagender en interessanter.”

Gelijkwaardige gesprekspartner

Nóg een voordeel: patiënten vertellen aan Baak en andere medisch specialisten dat ze zich meer op hun gemakt voelen tijdens beeldbellen. “Logisch”, zegt de voorzitter van het Medisch Stafbestuur. “Wie vanuit zijn eigen omgeving met de arts spreekt, voelt zich veiliger en vertrouwder. Je bent dan meer een gelijkwaardige gesprekspartner van de arts. Mijn indruk is ook dat mensen vanuit de thuissituatie inhoudelijk betere gesprekken voeren met de medisch specialist en bijvoorbeeld scherpere vragen stellen.”

Open armen

Wat is Baaks ideaalbeeld als het gaat om de juiste zorg op de juiste plaats namens het HagaZiekenhuis? “Ik zou willen dat veel patiënten over een jaar zeggen: Ik vind dat het ziekenhuis ook op deze manier zorg van topniveau levert en dat het mij tegelijkertijd minder belast en meer zelfstandigheid biedt. En ik hoop dat ze eraan toevoegen: Het geeft me een veilig gevoel dat ik met open armen word ontvangen als ik wél klachten heb waarvoor ik in het ziekenhuis moet zijn.”

Deel dit verhaal
Deel op LinkedIn