Minder onnodige ziekenhuisopnames dankzij transferverpleegkundige op SEH

Marianne Scheen

Sinds januari 2018 regelen transferverpleegkundigen vanaf de SEH zorg voor met name kwetsbare ouderen boven de 70 jaar. Het gaat om mensen die niet opgenomen hoeven te worden, maar die niet zonder zorg kunnen vertrekken vanaf de SEH.

Marianne Scheen is een van de transferverpleegkundigen op SEH. Zij vertelt: “De ervaringen tot nu toe zijn heel goed. De patiënt voelt zich gezien en de mantelzorger of contactpersoon voelt zich gehoord, ook als er geen reden is tot opname. We bespreken de mogelijkheden voor de zorg, passend bij de zorgproblemen die zich voordoen. Hierbij lukt het heel vaak deze zorg te regelen. Dat kan zijn inzet van (terminale) thuiszorg of een opname in een instelling. Maar bijvoorbeeld ook verpleeghulpmiddelen of zuurstof.”

De transferverpleegkundigen nemen de SEH-verpleegkundigen veel werk uit handen. “Dat alles geeft ons veel positieve energie.”

Alleen maar voordelen

Sinds de start konden transferverpleegkundigen passende zorg regelen voor 126 mensen. Voor hen was dus geen opname in het ziekenhuis nodig.

De afgelopen jaren neemt de druk op de gehele acute zorgketen toe. In sommige gevallen is de reden voor opname in een ziekenhuis op niet medische gronden. Door zorginzet van transferverpleegkundigen op SEH wordt bijgedragen aan de juiste zorg op de juiste plek en blijft de opnamecapaciteit in het ziekenhuis behouden voor noodzakelijke medische opnames.

Transferverpleegkundige veel aanwezig

De transferverpleegkundigen werken op de SEH op maandag- en vrijdagavond en op doordeweekse dagen tijdens kantooruren. Vanaf december, in de griepperiode, werkt een transferverpleegkundige iedere doordeweekse avond tot 21.00 uur (uitgezonderd de kerstvakantie) op de SEH.

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp