NVVC: teleconsultatie HagaZiekenhuis is goed voorbeeld

De projectgroep Zorg op Afstand van de Nederlandse Cardiologenvereniging (NVVC) noemt de teleconsulatie van het HagaZiekenhuis als voorbeeld project. De NVVC hoopt dat dit project haar leden inspireert bij het realiseren en verbeteren van Zorg op Afstand.

Het HagaZiekenhuis stelt high- en cardiale diagnostiek via teleconsult beschikbaar aan huisartsen. Cardioloog Wilco Tanis noemt de teleconsulting een goed voorbeeld van anderhalvelijns zorg. “Teleconsultatie voorkomt dat de patiënt zonder relevante cardiologische aandoening gezien wordt door de cardioloog.”

“De huisarts vraagt via ZorgDomein een medebeoordeling aan voor indicatiestelling voor de diagnostiek. Bijvoorbeeld voor CT Calciumschore, CTA coronairen en echocardioagram. Op basis van de uitslag adviseert de cardioloog de huisarts over de eventuele behandeling van zijn patiënt. Oftewel de huisarts blijft hoofdbehandelaar.”

Tanis wijst er op dat in de oude verwijssituatie hij elke doorverwezen patiënt in zijn spreekkamer zag. “De praktijk toonde aan dat fysiek contact lang niet altijd nodig is. Prettig voor de patiënt én kostenbesparend bovendien. We voorkomen daarnaast ook onterecht aangevraagde CT-scans en echo’s. In de oude situatie kon de huisarts zonder tussenkomst van de cardioloog een CT Calciumscore aanvragen. Het  bleek dat ongeveer een derde van de verrichte scans achteraf overbodig.”

Meer weten? Kijk hier naar het interview met huisarts Pieter Kersemaker en cardioloog Wilco Tanis over telconsultatie

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp