Ronne Mairuhu

Patiënt vaker geholpen door huisarts of verpleegkundig specialist

Ronne Mairuhu

“We moeten creatief zijn. We hebben de taak andere oplossingen te vinden voor vraagstukken.”

Ronne Mairuhu, internist

Hoe kunnen ziekenhuizen meer complexe zorg leveren terwijl de inkomsten niet stijgen? Onder meer door te regelen dat medisch specialisten alleen die patiënten zien die hun deskundigheid werkelijk nodig hebben. Dankzij goede afspraken zijn andere patiënten in prima handen bij verpleegkundig specialisten en huisartsen.

De Nederlandse ziekenhuiszorg staat voor een grote uitdaging. Het HagaZiekenhuis gaat die vol energie en vertrouwen aan, bijvoorbeeld met een andere rol voor de medisch specialist. Ronne Mairuhu, in het ziekenhuis de enige internist met het aandachtsgebied vasculaire geneeskunde, kan mooie voorbeelden geven.

“Dagelijks ervaar ik ze. Vandaag bijvoorbeeld las ik een verwijsbrief van een huisarts. Zijn patiënt had een moeilijk behandelbare bloeddruk. Op basis van de aangeleverde informatie zag ik al snel dat de bloeddruk met wat medicatieaanpassingen onder controle kon worden gekregen. Ik belde de huisarts en praatte hem bij tijdens een teleconsult. Zo kon de patiënt bij de huisarts blijven en net zulke goede zorg krijgen als wanneer ik hem zou hebben gezien in het ziekenhuis.”

Creatief

In een notendop schetst Mairuhu de uitdaging van Nederlandse ziekenhuizen. “Het aantal ouderen stijgt en de gemiddelde leeftijd neemt ook toe. Dat betekent dat patiënten in het ziekenhuis vaak zieker zijn dan vroeger, dat ze dikwijls verschillende aandoeningen tegelijk hebben of dat ze al eens een ernstige ziekte hebben overleefd. Kortom, de ziekenhuiszorg wordt complexer. Dat brengt hogere kosten met zich mee. Tegelijkertijd hebben de Rijksoverheid en de ziekenhuizen afgesproken dat de kosten gelijk blijven vanaf 2022. We moeten dus creatief zijn. We hebben de taak andere oplossingen te vinden voor vraagstukken.”

Behandeling jicht

Een voorbeeld is de inzet van verpleegkundig specialisten. Zij kunnen sommige patiënten even goed van dienst zijn als een medisch specialist, terwijl hun zorg goedkoper is. Mairuhu: “Op de afdeling interne geneeskunde en reumatologie lopen bijvoorbeeld verpleegkundig specialisten rond die zijn getraind in de behandeling van jicht, nierproblemen of een aantal cardiovasculaire aandoeningen. Zij zijn uitstekend in staat op deze onderwerpen adviezen te geven of behandelingen te starten die voorheen alleen door medisch specialisten werden gedaan.”

Goed voor iedereen

Het HagaZiekenhuis streeft ernaar dat medisch specialisten vooral patiënten zien die niet kunnen worden geholpen door andere zorgverleners. Mairuhu: “Dat is goed voor iedereen. Een eenvoudig te behandelen patiënt hoeft dan vaak niet naar het ziekenhuis, de huisarts is niet bezig met onnodige verwijzingen en de medisch specialist kan zich richten op mensen die werkelijk zijn kennis en kunde nodig hebben.”

Minder controles

De internist-vasculair geneeskundige vertelt hoe dit er kan uitzien in de zorgpraktijk. “Stel, een patiënt heeft een bloeddruk die moeilijk onder controle is te krijgen en ik schrijf medicijnen voor. Tijdens de eerstvolgende controle in het ziekenhuis blijkt alles in orde te zijn: de medicijnen zijn goed ingesteld. Voorheen zouden we de patiënt daarna om de drie maanden hebben uitgenodigd voor een nieuwe controle. Nu zeggen we: dat is niet standaard nodig. Wij spreken af dat we pas weer van de patiënt of huisarts horen als de patiënt onverhoopt klachten krijgt of als er vragen zijn. Vaak betekent dit dat de patiënt in de komende jaren niet meer onze polikliniek hoeft te bezoeken.”

Deel dit verhaal
Deel op LinkedIn