Loïs Jacz-Kruithof

“Teleconsultatie versterkt de samenwerking en warme band met de specialist.”

“Door de toenemende zorgvraag in de eerste en tweede lijn én de krapte op de arbeidsmarkt, hebben we met elkaar de maatschappelijke opdracht om te kijken naar oplossingen.”

Loïs Jacz-Kruithof, huisarts

Loïs Jacz is huisarts in Loosduinen en accountmanager Huisartsen bij Hadoks, de coöperatieve huisartsenvereniging in Haaglanden. Zij maakt in haar praktijk regelmatig gebruik van teleconsultatie. Met het advies van de specialist dat uit de teleconsultatie volgt, kan zij weer verder met de patiënt. Loïs: “Een patiënt hoeft dan niet onnodig naar het ziekenhuis. En voor de huisarts is het ook fijn, want het versterkt de samenwerking en warme band met de specialist. Ook zit er een onderwijsmoment in.”

Alles kost tijd

Teleconsultatie is maar één voorbeeld van verschuiving van de zorg van ziekenhuizen naar huisartsen. Al die nieuwe ontwikkelingen vergen veel van huisartsen. Loïs erkent dat, maar ziet ook oplossingen. “Het grote nadeel is dat alles tijd kost. Maar door de toenemende zorgvraag in de eerste en tweede lijn én de krapte op de arbeidsmarkt, hebben we met elkaar de maatschappelijke opdracht om te kijken naar oplossingen. Zien hoe we het met elkaar anders kunnen gaan organiseren. We kunnen namelijk niet nog harder werken dan we nu al doen.”

Loïs ziet wel mogelijkheden: “Er zit veel kennis in praktijken en wijken die we beter zouden kunnen inzetten. Als we beter weten wie wat doet in de wijk, kunnen we ook vragen bepaalde zorg voor elkaar te doen. Dat heet met een mooie term horizontale doorverwijzing.”

Expertteams in de wijken

Doordat steeds meer chronisch complexe zorg op de huisartsen afkomt, wordt bij Hadoks ook nagedacht over expertteams in de wijken. Loïs: “De groep kwetsbare ouderen kan dan bijvoorbeeld gebruik maken van een gespecialiseerde verpleegkundige, een specialist Ouderen of een kaderarts ouderen als aanspreekpunt. We hoeven dan veel minder patiënten in te sturen. Dan hebben we een win-winsituatie: patiënt blij, wij blij.”

Als accountmanager Huisartsen bij Hadoks kan Loïs veel doen. “Ik ga – samen met de regiomanager en de professionals – in de praktijken en wijken inventariseren wat nodig is om de verschuiving van zorg goed aan te kunnen. Huisartsen zijn van origine erg autonoom en bepalen hun eigen beleid. Door de drukte staat samenwerking vaak niet hoog de agenda. De huidige trend is dat we steeds meer praktijk- of wijkmanagers inzetten om (wijk)netwerken op te bouwen rondom de huisarts. Dat komt ook ten goede aan de patiënt.”

Loïs benadrukt dat de patiënt zelf ook een heel belangrijke stem heeft in het meedenken van zorg. “Het gaat dan vooral over de verwachtingen die de mensen hebben van de zorgprofessionals. De patiënt erbij betrekken is heel belangrijk als we de zorg slimmer gaan organiseren. Dat is wat we bijvoorbeeld al in Loosduinen doen met de zogeheten participatie van bewoners.”

Optimistisch

Loïs is optimistisch over de ontwikkelingen. “Maar we hebben nog wel wat stappen te gaan. Hierin moeten we de verantwoordelijkheid gezamenlijk durven dragen. Samen zijn we sterk en kunnen we op praktijk, wijk en regioniveau veel bereiken.”

Deel dit verhaal
Deel op LinkedIn