Ervaringen

Er zijn veel mensen betrokken bij de veranderingen in de zorg. In dit gedeelte vindt u interviews met specialisten en huisartsen over hun ervaringen.

Meer op gemak tijdens beeldbellen met arts

“Zorgverleners en patiënten beginnen het normaal te vinden dat je zorg niet automatisch in het ziekenhuis consumeert.”
Rémon Baak

Voorzitter Medisch Stafbestuur

Vaker bij huisarts blijven met etalagebenen

"Sinds januari 2020 kan de huisarts zelf een onderzoek aanvragen in het vaat-lab. Een chirurg bekijkt daarna de uitslag en stuurt deze mét een behandelplan en uitleg naar de huisarts. Die kan dan samen met de patiënt de volgende stap zetten.”
Pieter Jan Huijstee

Chirurg

“Teleconsultatie versterkt de samenwerking en warme band met de specialist.”

“Door de toenemende zorgvraag in de eerste en tweede lijn én de krapte op de arbeidsmarkt, hebben we met elkaar de maatschappelijke opdracht om te kijken naar oplossingen.”
Loïs Jacz-Kruithof

Huisarts

Patiënt vaker geholpen door huisarts of verpleegkundig specialist

"We moeten creatief zijn. We hebben de taak andere oplossingen te vinden voor vraagstukken.”
Ronne Mairuhu

internist

Bezoek ziekenhuis niet altijd nodig voor beste zorg

De patiënt krijgt nog steeds de beste zorg, maar het is niet nodig daarvoor het ziekenhuis te bezoeken.
Maarten van Aken

internist

Beste route voor de patiënt

"Een of twee keer per maand vis ik een patiënt met een dreigend hartinfarct uit de verwijsbrieven van huisartsen. Dan zorgen we ervoor dat deze meneer of mevrouw terechtkan op de spoedeisende hulp of op korte termijn op de polikliniek Cardiologie. "
Wilco Tanis

Cardioloog