Zorgverzekeraars CZ en Menzis investeren in veranderprojecten Haga

HagaZiekenhuis maakt indruk met juiste zorg op de juiste plek

Met het transitieprogramma Haga Zorg Dichtbij werkt het HagaZiekenhuis aan de juiste zorg op de juiste plek voor iedere patiënt. Dat kan thuis zijn, bij de huisarts, in het ziekenhuis of in het verpleeghuis. Om dit te bereiken werkt het ziekenhuis nauw samen met huisartsen en zorgprofessionals uit de verpleeg- en thuiszorg.

Zorgverzekeraars CZ en Menzis zijn onder de indruk van deze aanpak van het HagaZiekenhuis. Beide zorgverzekaars investeren dan ook in allerlei veranderprojecten door het beschikbaar stellen van zogenaamde transformatiegelden.

Ziekenhuisopnames kwetsbare ouderen voorkomen

“Door goede samenwerking tussen de thuiszorg en het ziekenhuis voorkomen we nu al tientallen onnodige ziekenhuisopnamen van oudere patiënten”, zegt stafvoorzitter Rémon Baak van het HagaZiekenhuis. “Als deze patiënten zich melden bij de SEH en er is geen indicatie voor medisch specialistische zorg, dan nemen we direct contact op met het Transferpunt. Zij organiseren dan de zorg buiten het ziekenhuis voor deze mensen.”

Naast deze inzet van het Transferpunt is er de hele week consultatie van een Specialist Ouderen (SO) van Florence mogelijk voor overleg over het beste beleid bij kwetsbare ouderen. Bovendien is de SO op vrijdag van 13.00 tot 21.00 uur op de SEH aanwezig. Dan melden zich de meeste ouderen.

Ook voorkomt het ziekenhuis dat kwetsbare ouderen nodeloos langer in het ziekenhuis hoeven te verblijven. Nog vóór hun ontslag komt de wijkverpleegkundige al kennismaken om de zorg in de thuissituatie over te nemen. “We noemen dat de Transmurale Zorgbrug”, zegt Baak. Hierin werken thuiszorg en huisartsen nauw en succesvol met elkaar samen.

Slim triagebeleid

Kwaliteit van zorg krijgt ook vorm in het triagebeleid, dat inmiddels bij alle vakgroepen in het HagaZiekenhuis is ingevoerd. Vroeger stuurde de huisarts een verwijsbrief voor het ziekenhuis. De doktersassistent plande een afspraak in, de patiënt kwam op volgorde van verwijzing bij de dokter die dan soms kon concluderen dat een collega voor de specifieke kwaal deskundiger was en er werd een nieuwe afspraak gemaakt.

Cardioloog Wilco Tanis: “Nu leest een medisch specialist alle verwijzingen van de huisarts en beslist of de patiënt met voorrang gezien moet worden en wie van zijn collega’s de patiënt het best kan gaan behandelen.” Ook worden noodzakelijke vooronderzoeken ingepland waar de patiënt gelijk de uitslag van krijgt bij het eerste consult. Soms is het zelfs zo dat de zorgvraag direct kan worden beantwoord via een telefoontje met de verwijzend huisarts, de patiënt hoeft dan niet eens naar het ziekenhuis te komen. Hij ziet dat deze aanpak voor zijn vakgroep al leidt tot 10 procent minder doorverwijzingen en herhaalconsulten.

“Dat is natuurlijk veel effectiever”, zegt Daan Rooijmans van zorgverzekeraar CZ. “Behalve comfortabel voor de patiënt, omdat die niet extra hoeft te komen, wordt ook direct de juiste zorg door de juiste arts ingezet. Dat levert bovendien ook lagere zorgkosten op.

Normale manier van werken

Op de website hagazorgdichtbij.nl staan nog meer aansprekende voorbeelden van samenwerkingen met als doel de juiste zorg op de juiste plek. “Een mooie quote daar vind ik die van de specialist die zegt: ‘Bezoek ziekenhuis niet altijd nodig voor beste zorg’. Dat vind ik nou een aansprekend voorbeeld van over je schaduw heen springen ten gunste van een groot maatschappelijk belang”, zeg Stanley Alards, Manager Zorg bij Menzis.

Voor internist Maarten van Aken is dit inmiddels een normale manier van redeneren. “Met elkaar hebben we oog voor de zorg, maar ook voor het comfort voor de patiënt. Als een huisarts twijfelt over de medicatie van bijvoorbeeld een patiënt met diabetes werd deze tot voor kort door de huisarts doorgestuurd. Nu mailt de huisarts de gegevens van de patiënt via een veilige verbinding en kan ik een medicatieadvies geven. Zo simpel kan het zijn.”

Over Haga Zorg Dichtbij

Het transitieprogramma Haga Zorg Dichtbij vloeit voort uit afspraken die in 2017 zijn gemaakt tussen ziekenhuizen, zorgverzekeraars en rijksoverheid over het beperken van de groei in de zorguitgaven. De cruciale succesfactor in het doen slagen van die afspraken is de bereidheid van artsen en ziekenhuisbestuurders om de organisatie van de ziekenhuiszorg principieel ter discussie te stellen. Dat doet het HagaZiekenhuis. Het stelt zich kwetsbaar op ten gunste van een groot maatschappelijk belang.

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp